Theses 

Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany – Marie ŽÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Marie ŽÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany

Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany

Abstract: The bachelor thesis deals with Fair Trade concept. The first half of the thesis provides theoretical background related to the Fair Trade (f. e. definition, organisations or marking of products), while the second one is devoted to the practical research, which was carried out via questionnaires. The aim of the research was to compare the situation of Fair Trade in the Czech Republic and in Germany, mainly then to find out the awareness of respondents of Fair Trade and its popularity.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá konceptem Fair Trade. První polovina práce se zabývá teorií související s tímto konceptem (např. definice, organizace nebo značení produktů), zatímco druhá polovina je věnována praktickému výzkumu, který byl proveden prostřednictvím dotazníků. Cílem výzkumu bylo porovnat situaci týkající se Fair Trade v České Republice a v Německu, především potom zjistit podvědomí respondentů o tomto konceptu a jeho oblíbenost.

Keywords: obchod, Fair Trade, nadnárodní korporace, udržitelný rozvoj, rozvojová země

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66038 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŽÁČKOVÁ, Marie. Fair Trade in the Czech Republic: Comparative Analysis of Fair Trade in the Czech Republic and Germany . Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:58, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz