Carlos Daniel Cornejo Macedo

Diplomová práce

"Market entry strategy to the Czech Republic for Echo360, the smarter video platform for education".

Strategie vstupu na trh pro Echo360, chytrejsi video platformu
Anotace:
Od roku 2019 je celý svět postižen pandemií COVID-19. Jakýkoliv typ průmyslu byl postižen nebo dokonce úplně změněn kvůli této pandemii. Zejména se drasticky změnila vyučující metodika na školách, která přešla z tradičního způsobu výuky na online výuku, což rozpoutalo diskuzi, zda pokračovat s tradiční výukou nebo vyzkoušet nové smíšené techniky. Záměrem této práce je navrhnou zda je strategie vstupu …více
Abstract:
Since 2020, the COVID-19 pandemic has impacted the whole world. Any type of industry has been affected or even changed due to the pandemic outbreak. In particular, the teaching methodology has drastically shifted from traditional to online delivery mode, which opens the discussion whether to continue with traditional education or explore new approaches such as blended learning. The aim of the present …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2021
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Jaroslav Halík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84569