Barbora TOMANOVÁ

Bachelor's thesis

Antibiotika a jejich vliv na lidský organizmus

Antibiotics and their influence of human organism
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv má užívání antibiotických léčiv na lidský organi-zmus. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis, historii a rozdělení antibiotik. Dále obsahuje definici lidského organizmu. Jedna z kapitol se zabývá nežádoucími účinky antibiotické léčby na lidské zdraví. Praktická část je zpracována kvantitativním výzkumem, formou …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the use of antibiotic drugs on human orga-nisms. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the description, history and distribution of antibiotics. It also contains a definition of the hu-man organism. One chapter deals with the adverse effects of antibiotic treatment on human health. The practical part is pro …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMANOVÁ, Barbora. Antibiotika a jejich vliv na lidský organizmus. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Public Health Service / Assistant of Protection and Support of Public Health