Barbora TOMANOVÁ

Bachelor's thesis

Antibiotika a jejich vliv na lidský organizmus

Antibiotics and their influence of human organism
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tím, jaký vliv má užívání antibiotických léčiv na lidský organi-zmus. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis, historii a rozdělení antibiotik. Dále obsahuje definici lidského organizmu. Jedna z kapitol se zabývá nežádoucími účinky antibiotické léčby na lidské zdraví. Praktická část je zpracována kvantitativním výzkumem, formou …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the use of antibiotic drugs on human orga-nisms. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the description, history and distribution of antibiotics. It also contains a definition of the hu-man organism. One chapter deals with the adverse effects of antibiotic treatment on human health. The practical part is pro …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MUDr. Eliška Mistrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Barbora. Antibiotika a jejich vliv na lidský organizmus. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Public Health Service / Assistant of Protection and Support of Public Health