Magdalena Harudová

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a dosažené vzdělání - analýza

Unemployment and educational attainment – analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vztahu nezaměstnanosti a úrovně dosaženého vzdělání obyvatelstva. Okrajově se dotýká i dalších vlivů působících na míru nezaměstnanosti v České republice i v jednotlivých krajích. Využívaná data jsou získaná z databáze Českého statistického úřadu. Jedná se tak o sekundární data získávaná za pomoci metody data mining, jejichž analýza probíhala v programu MS Excel …více
Abstract:
This final thesis deals with analysis of relationship between unemployment and educational attainment of the population. Marginally discusses other effects on the unemployment in Czech republic and individual regions as well. Used data are retrieved from the database of Czech Statistical Office. Data are secondary and obtained by the method data mining, and their following analysis was in MS Excel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Jana Polívková
  • Oponent: Kateřina Chadimová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79496