Jana Petrůjová

Bakalářská práce

Manažerské kompetence studentů sociální pedagogiky

Managerial Competencies in Students of Social Pedagogy
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá manažerskými kompetencemi studentů oboru Sociální pedagogiky a důležitostí těchto kompetencí pro sociální pedagogy. Teoretická část definuje pojem sociální pedagog, jeho kompetence, zejména manažerské. V praktické části jsou formou dotazníkového šetření zjišťovány samotné kompetence studentů tohoto oboru. Výzkum porovnává kompetence mezi studenty prezenční formy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the manager competences of students of Socicial education and importance of these competences for social pedagogues. The theoretical part defines term social pedagogue and his competences especially manager competences. The practical part is aimed at a questionnaire survey about competences of students in this field. The research compares manager competences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Martincová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petrůjová, Jana. Manažerské kompetence studentů sociální pedagogiky. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika