Bc. Lucie Ihnatoliová

Bakalářská práce

Korejská válka v čínské propagandě mezi lety 1950-1964

Korean War in Chinese Propaganda, 1950-1964
Anotace:
Cílem bakalářské práce je obsahová analýza oficiálních propagandistických filmů a plakátů v tématu Korejské války. Cílem práce je zanalyzovat vybrané vizuální a audiovizuální prameny, kterými čínská vláda oslavovala činy čínských dobrovolníků v Korejské válce. Práce se dotýká období, kdy samotná válka probíhala, ale i dalších několika let po jejím skončení. Zkoumány jsou čínské propagandistické ilustrované …více
Abstract:
The aim of this thesis is the content analysis of official propaganda films and posters related to the Korean War. The aim of this work is to analyze selected visual and audiovisual sources, which Chinese government used to justify and glorify the actions of Chinese Volunteers in the Korean War. This thesis concerns a time period when the war itself took place, and also next few years after its end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny

Práce na příbuzné téma