Bc. Lucie Ihnatoliová

Bachelor's thesis

Korejská válka v čínské propagandě mezi lety 1950-1964

Korean War in Chinese Propaganda, 1950-1964
Abstract:
Cílem bakalářské práce je obsahová analýza oficiálních propagandistických filmů a plakátů v tématu Korejské války. Cílem práce je zanalyzovat vybrané vizuální a audiovizuální prameny, kterými čínská vláda oslavovala činy čínských dobrovolníků v Korejské válce. Práce se dotýká období, kdy samotná válka probíhala, ale i dalších několika let po jejím skončení. Zkoumány jsou čínské propagandistické ilustrované …more
Abstract:
The aim of this thesis is the content analysis of official propaganda films and posters related to the Korean War. The aim of this work is to analyze selected visual and audiovisual sources, which Chinese government used to justify and glorify the actions of Chinese Volunteers in the Korean War. This thesis concerns a time period when the war itself took place, and also next few years after its end …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / Culture Studies of China

Theses on a related topic