Mgr. Jiří Kunc

Bakalářská práce

Nemovitosti ve vlastnictví obcí

Real Estates Owned by Municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nemovitostí ve vlastnictví obcí. Obce jako subjekty vlastnického práva mají právo vlastnit majetek a hospodařit s ním podle vlastního rozpočtu. Toto právo je zakotveno v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Postavení obcí je pak právně upraveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with real estates owned by municipalities. Municipalities as subjects of property rights have the right to own property and manage their own budgets. This right is enshrined in the Constitutional Act No. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, as amended. Status of municipalities is then regulated in Act No. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), as amended. The topic of real …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem