Mgr. Jiří Kunc

Bachelor's thesis

Nemovitosti ve vlastnictví obcí

Real Estates Owned by Municipalities
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nemovitostí ve vlastnictví obcí. Obce jako subjekty vlastnického práva mají právo vlastnit majetek a hospodařit s ním podle vlastního rozpočtu. Toto právo je zakotveno v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Postavení obcí je pak právně upraveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with real estates owned by municipalities. Municipalities as subjects of property rights have the right to own property and manage their own budgets. This right is enshrined in the Constitutional Act No. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, as amended. Status of municipalities is then regulated in Act No. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), as amended. The topic of real …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Legal Questions of Land Register