Zdeňka Matyášová

Master's thesis

Financování sociálních služeb v obcích

Financing of Social Care in Municipalities
Abstract:
Charakteristika územní samosprávy, její vznik a vývoj v českých zemích. Komunitní plánování, jeho zásady a principy. Vymezení pojmu sociální služby. Systém sociálních služeb, jejich plánování a rozvoj, typy sociálních služeb. Rozpočet územní samosprávy a podíl obcí na financování sociálních služeb. Vztah obcí, kraje a státu k sociálním službám. Použité metody: analýza odborných pramenů, dotazník, statistické …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 4. 2010
  • Supervisor: Eva Šimková
  • Reader: Iva Krunčíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv