Roman Božik

Bakalářská práce

Právne účinky zápisu do Obchodného registra

Legal Effects of Commercial Register Enrollment
Abstract:
This work deals with the current functioning system of the business register in the Slovak Republic. It offers a brief theoretical definition of the concept, purpose and functions of the business register, as well as the historical context of the business register in our country. Attention is given especially to the practical aspects of operation of the business register with emphasis on registering …více
Abstract:
Práca sa zaoberá aktuálnym systémom fungovania obchodného registra v Slovenskej republike. Ponúka stručné teoretické vymedzenie pojmu, účelu a funkcií obchodného registra spolu so zasadením do historického kontextu obchodného registra u nás. Pozornosť je venovaná najmä praktickej stránke fungovania obchodného registra s dôrazom na vykonávanie zápisov v ňom od podania návrhu na zápis cez prostriedky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Petra Andorová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Tatiana Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře