Martin Štěrba

Diplomová práce

Analýza přínosů zavedeného systému managementu kvality ve společnosti GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Benefit analysis of implemented quality management system in GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Anotace:
Cílem diplomové práce je, na základě dat poskytnutých společností GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., zhodnotit přínosy zavedení systému managementu kvality a navrhnout možnosti dalšího zlepšování. Práce se nejprve zaměřuje na popis teoretických východisek, metodiky a závěrů tří referenčních studií. Následuje charakteristika modelu řízení aplikovaného ve sledované společnosti, vývoj vybraných ukazatelů a …více
Abstract:
The goal of this thesis is to assess benefits of implemented quality management system in GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. and to propose possibilities of its further improvements by analysis of data provided by the company. The work starts with the explanation of its theoretical background, methods and conclusions of the three reference studies then follow an overview of company's quality management system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2011
  • Vedoucí: Alena Plášková
  • Oponent: Lenka Jírovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23398