Bc. Michael Hamšík

Bakalářská práce

Právo a Spravedlnost

Law and Justice
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje českou marginální neparlamentní politickou stranu Právo a Spravedlnost. Popisuje její historii, vývoj, organizační strukturu, programatiku, personální obsazení, spolupráci s ostatními stranami, volební účast a volební výsledky. Dále uvádí definice pojmu krajní pravice a souvisejících termínů extremismus, radikalismus, antisystémová strana, ultrapravicová strana, populismus …více
Abstract:
This bachelor’s thesis presents a czech marginal non-parliament political party called Law and Justice. It describes its history, evolution, organizational structure, agenda, personal constitution, cooperation with other political parties and election participating and election’s results. It also provides definitions of terms far right and related terms like extremism, radicalism, antisystem party …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií