Bc. Jaromír Nyklíček

Diplomová práce

Webové aplikace pracující v reálném čase

Real-time web applications
Anotace:
Cílem práce bylo zmapovat historické a zejména současné trendy, metodiky a postupy v tvorbě webových aplikací, které pracují v reálném čase a umožňují tak příjemci obsahu informace získávat v okamžiku, kdy je autor vydá. Po nastudování problematiky i současných poznatků byl navržen a implementován helpdesk systém Aidbot, který prostřednictvím webového klienta a XMPP serveru umožní poskytovat technickou …více
Abstract:
The objective of the thesis was to describe historical and especially current trends, methods and techniques of creating real-time web applications which enables content recipient to receive the information in the moment of their publishing. After the introduction to the issues and contemporary knowledge was designed and implemented helpdesk system called Aidbot. This system allows to provide technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zdenek Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy