Mgr. Bc. Pelagia Soukupová

Diplomová práce

Adamantios Korais a řecké osvícenství

Adamantios Korais and The Modern Greek Enlightenment
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce představuje osobnost Adamantia Koraise, nejvýznamnějšího učence třetí fáze řeckého osvícenství. Práce představuje nejen jeho život a dílo, ale zaměřuje se na nejdůležitější otázky řecké společnosti přelomu 18. a 19. století a zároveň zařazuje řeckého Voltaira, jak je Korais nazýván, do kontextu evropského myšlení.
Abstract:
This diploma thesis presents the personality of Adamantios Korais, his life and work. Korais, which is called the greek Voltaire, is the most important scholar of the third phase of modern greek Enlightenment. The thesis deals with several issues of the greek society at the turn of the 18th and 19th century.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie