Bc. Petr Dvořák

Bakalářská práce

Geneze podzemních vod v dole Rožná

Groundwater origin in Rozna Mine
Anotace:
Důl Rožná je poslední uranové ložisko v Evropě těžené hlubinným způsobem a to již od roku 1958. Od počátku těžby zde bylo vyhloubeno přes 500 km důlních chodeb a vzniklo tak rozsáhlé důlní dílo, které v případě ukončení těžby po následném zatopení, bude mít vliv na obnovený režim podzemních vod. Rizikem může být především kontaminace povrchových a podzemních vod, vodami důlními. Tato práce se zabývá …více
Abstract:
Rozna mine is a last uranium mine in Europe mined by deep underground methods since 1958. As a result of mining an extensive mine was created with more than 500 km of excavated corridors. In case of termination of mining, inundation of mine by mine waters will follow with possible effect onto renewed regime of groundwater flow causing contamination of surface and ground water. This thesis focuses onto …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta