Bc. Barbora Karlíková

Diplomová práce

Inscenace a projekty Městského divadla Zlín zaměřené na děti a mládež (2005-2015)

Productions and projects of the Municipal Theatre Zlín oriented at children and youth (2005-2015)
Anotace:
Diplomová práce je vymezena na inscenace a projekty Městského divadla Zlín pro děti a mládež v letech 2005-2015. Divadlo svou činností značně přispívá k utvoření pestré nabídky volnočasových, kulturních a mimoškolně vzdělávacích aktivit pro děti a mládež ve městě, i v kraji.Toto tvrzení je podloženo konkrétními dětskými inscenacemi a skladbou studentského večerního předplatného, které zlínské divadlo …více
Abstract:
The Diploma thesis is defined on Productions and projects of the Municipal Theatre Zlín oriented at children and youth in years 2005 – 2015. Activites of theatre creates varied menu of leisure, cultural and extracurricular educational activities for children and youth in the city and region. This assertion is supperted by specific productions for kinds and evening studentʼs subscriptions, which Zlín …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy