Bc. Kristýna Sedláková

Bakalářská práce

Narcismus ve videoartu

Narcissism in video art
Anotace:
Anotace Bakalářská diplomová práce s názvem Narcismus ve videoartu pojednává o estetickém pojetí narcismu a jeho projevech zobrazení ve videoartu. Práce se zabývá umělci narozenými do roku 1951 a umělci, kteří se zabývali především videem. Jejich nejvlivnější díla vznikla mezi léty 1970 a 1980. V tomto období umělci četli psychoanalytika Jacquese Lacana, jenž navazoval na Sigmunda Freuda. Mimo jiné …více
Abstract:
Annotation Bachelor diploma thesis entitled Narcissism in video art deals with the aesthetic concept of narcissism and its manifestations in video art display. This work deals with artists born in 1951 and artists who have dealt primarily with video. The most influential works was between 1970 and 1980. During this period artists read psychoanalyst Jacques Lacan, who followed the Sigmund Freud. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma