Pavla Šumšalová

Diplomová práce

Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR a její využití ve zdravotnictví

Industry 4.0 - Additive Manufacturing in Healthcare in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce mapuje současné využití technologie 3D tisku v oblastizdravotnictví v podmínkách ČR. Získaná data porovnává s výsledky českéhovýzkumu zaměřeného na využití technologie obecně v českém průmyslovémprostředí. Úvodní část práce je věnována obecné tématice digitalizace společnosti v rámci Industry 4.0, dále se zaměřuje na vývoj a využití aditivních technologií výrobyv průmyslové výrobě obecně …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the current use of 3D printing in the field ofhealthcare in the Czech Republic. The primary research data are compared with theresults of the Czech research focused on the use of technology in general in theCzech industrial environment. The first part of the thesis is devoted to the generaldigitization of the society within Industry 4.0, it also focuses on the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2017
  • Vedoucí: Miroslav Lorenc
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71507