Theses 

Validitá dell'applicazione del kinesio taping come supporto al trattamento riabilitativo dell'instabilitá anteriore di spalla. – Alessandro FIORELLA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Alessandro FIORELLA

Bakalářská práce

Validitá dell'applicazione del kinesio taping come supporto al trattamento riabilitativo dell'instabilitá anteriore di spalla.

Validity of kinesio taping application as a support to the rehabilitation treatment in the case of anterior shoulder instability

Abstract: The goal of the study is to evaluate the effectiveness of the Kinesio Taping applied in the rehabilitation of shoulder instability made with strengthening exercises and proprioception. The study will be conducted on twenty patients with shoulder instability. Ten patients will be treated only with strengthening exercises and proprioception; the other ten will do strengthening exercises and proprioception and to these ones will be applied the bandage with the Kinesio Taping Method. We will perform the Relocation test and the kinetic test of internal rotation to all patients.

Abstract: L?obiettivo dello studio ? quello di valutare l?efficacia del Kinesio Taping applicato nel trattamento riabilitativo dell?instabilit? di spalla effettuato con esercizi di rinforzo e propriocezione. Lo studio verr? effettuato su venti pazienti affetti da instabilit? di spalla. Dieci pazienti verranno trattati solo con esercizi di rinforzo e propriocezione; gli altri dieci faranno esercizi di rinforzo e propriocezione e oltre a questi verr? applicato il bendaggio con il Kinesio Taping Method. Su tutti i pazienti effettueremo il Relocation test e il test cinetico della rotazione interna.

Klíčová slova: ?, Kinesio, Taping, Instabilit?, di, spalla, Rinforzo, Propriocezione, Dolore, Re, location, test, Oxford, Shoulder, Score

Jazyk práce: italština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 3. 2016
  • Vedoucí: doc. Alessandro Scuotto

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40742 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

FIORELLA, Alessandro. Validitá dell'applicazione del kinesio taping come supporto al trattamento riabilitativo dell'instabilitá anteriore di spalla.. Lugano, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz