Bc. Jitka Procházková

Diplomová práce

Životní podmínky nízkopříjmových domácností ve vybraných zemích EU

Living conditions of low-income households in selected EU countries
Anotace:
Diplomová práce se věnuje životním podmínkám domácností prvního příjmového kvintilu v České republice a ve čtyřech vybraných státech Evropské Unie (Rakousko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie), které byly zvoleny na základě zón kulturní spřízněnosti. Hlavním zdrojem dat je databáze Eurostatu, konkrétně šetření European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) a statistika rodinných …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the living conditions of the first income quintile households in the Czech Republic and four countries of the European Union (Austria, Portugal, Sweden, United Kingdom), which were selected on the basis of cultural affinity zones. The main data source was Eurostat database, specifically European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) and Household …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta