Kristýna GROSSEROVÁ

Bakalářská práce

Vliv účetních operací na účetní hodnotu akcie vybrané společnosti

The influence of the accounting operations to the book value per share on the selected company
Anotace:
Cílem bakalářské práce (dále jen práce) je analyzovat dopad výběru účetních metod a postupů na celkovou hodnotu společnosti vyjádřenou prostřednictvím hodnoty jejich akcií. A primárně zjistit do jaké míry konkrétní účetní operace, metody i postupy finančního účetnictví a následně jak a jakým způsobem, mohou ovlivnit a konkrétně ovlivňují celkovou hodnotu vybrané společnosti, respektive v daném případě …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis (herein after the thesis) is to analyze the impact of the choice and processes of accounting methods on total book value of a company represented by means of its book value per share. And primarily determine, to which extent particular accounting operations, methods and processes of financial accounting and subsequently how and by what means, they can influence and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GROSSEROVÁ, Kristýna. Vliv účetních operací na účetní hodnotu akcie vybrané společnosti. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management