Kristýna GROSSEROVÁ

Bachelor's thesis

Vliv účetních operací na účetní hodnotu akcie vybrané společnosti

The influence of the accounting operations to the book value per share on the selected company
Abstract:
Cílem bakalářské práce (dále jen práce) je analyzovat dopad výběru účetních metod a postupů na celkovou hodnotu společnosti vyjádřenou prostřednictvím hodnoty jejich akcií. A primárně zjistit do jaké míry konkrétní účetní operace, metody i postupy finančního účetnictví a následně jak a jakým způsobem, mohou ovlivnit a konkrétně ovlivňují celkovou hodnotu vybrané společnosti, respektive v daném případě …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis (herein after the thesis) is to analyze the impact of the choice and processes of accounting methods on total book value of a company represented by means of its book value per share. And primarily determine, to which extent particular accounting operations, methods and processes of financial accounting and subsequently how and by what means, they can influence and in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Ing. Jiří Uhman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GROSSEROVÁ, Kristýna. Vliv účetních operací na účetní hodnotu akcie vybrané společnosti. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Management