Bc. Renata Ondráčková

Diplomová práce

Die Übersetzung der tschechischen Toponyma in deutschen Texten

The translation of Czech toponyms in German texts
Abstract:
Diploma thesis „The translation of Czech toponyms in German texts“ deals with the Czech toponyms in German Texts, if they occur in the exonym form or if they stay in the endonym form. The study was provided by the texts of the Czech-German parallel corpus and the corpus IDS-Mannheim based on 50 place-names from the Czech Republic.
Abstract:
Diplomová práce „Překlady českých toponym v německých textech“ pojednává o tom, zda se česká toponyma v německých textech objevují ve formě exonym či zda zůstávají v podobě endonym. Výzkum byl proveden s využitím textů Česko-německého paralelního korpusu a IDS-korpusu u 50 místních názvů České republiky.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta