BcA. Jiří Hloušek

Master's thesis

Zvuková dramaturgie v současném českém a slovenském dokumentárním filmu

1. Theoretical part: Sound in documentary film, (prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.) 2. Practical part: Audiovisual work or thematic set of audiovisual works, length of at least 20 minutes, sound composition. (prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.)
Abstract:
Tato práce se zabývá tvorbou zvukové dramaturgie dokumentarního filmu v České republice a na Slovensku. První část pojednává o žánrovém rozdělení dokumentu v závislosti na zvukové dramaturgii a definuje základní termíny. Druhá a třetí část se věnuje natáčení dokumentu a jeho postprodukci.
Abstract:
This work deals with creation of sound dramaturgy in documentary film from the Czech republic and Slovakia. The first part is about genre partition of documentary film depending on sound dramaturgy and defines basic terms. The second and the third part is devoted to shooting and post-production of documentary film.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hloušek, Jiří. Zvuková dramaturgie v současném českém a slovenském dokumentárním filmu. Zlín, 2018. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe