Bc. Ondřej MOFLÁR

Diplomová práce

Využití odpadů z cihlářské výroby se zaměřením na společnost Wienerberger, a.s., Hostomice

Brick production´s waste utilization with a view to Wienerberger,a.s., Hostomice
Anotace:
Práce se zabývá vznikem a následným využitím odpadů v cihlářské výrobě se zaměřením na společnost Wienerberger, cihlářský průmysl, a.s., závod Hostomice.
Abstract:
This thesis deals with the formation and subsequent utilization of wastes in brick production, focusing on the company Wienerberger, the brick industry, a.s., plant Hostomice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOFLÁR, Ondřej. Využití odpadů z cihlářské výroby se zaměřením na společnost Wienerberger, a.s., Hostomice. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství