Anna ŠELONGOVÁ

Bachelor's thesis

Emotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20.Jh. am Beispiel des Romans "Kassandra" von Christa Wolf / Emocionalita v německy psané literatuře druhé poloviny 20. století na příkladu románu "Kassandra" Christy Wolfové

Emotionality in German-written Literature in the Second Half of the 20th Century on the Example of the Novel "Kassandra" by Christa Wolf
Abstract:
This bachelor thesis puts forward an analysis concentrating on the emotion of fear in Kassandra, a novel by the German writer Crista Wolf. The theoretical part explains the term emotion and concerns the classification of positive and negative emotios. In this context, the cntral emoion of the novel, i.e. fear, is discussed. The second theoretical part examines the life of the author until the publication …more
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje literární analýzu zaměřenou na emoci strachu v románu Kassandra německé spisovatelky Christy Wolfové. Teoretická část vysvětluje pojem emoce a zabývá se dělením emocí na negativní a pozitivní. V této souvislosti je zde zpracována ústřední emoce románu, emoce strachu. V druhém oddílu teoretické části je zachycen život autorky do roku 1983, tedy do doby publikace románu …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2013
Accessible from:: 14. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Irena Šebestová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠELONGOVÁ, Anna. Emotionalität in der deutschsprachigen Literatur der zweiten Hälfte des 20.Jh. am Beispiel des Romans "Kassandra" von Christa Wolf / Emocionalita v německy psané literatuře druhé poloviny 20. století na příkladu románu "Kassandra" Christy Wolfové. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta