Bc. Andrea Pechancová

Diplomová práce

Informovanost žáků a studentů o dobrovolnictví poskytovaném osobám se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Awareness of students about volunteering for people with physical disabilities and health disadvantages.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá informovaností žáků a studentů o dobrovolnictví poskytovaném osobám se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a základními otázkami dobrovolnictví. Teoretická část charakterizuje dobrovolnickou činnost a dobrovolníky. Věnuje se typům dobrovolnictví a Evropskému roku dobrovolnictví 2011. Dále se zabývá spoluprací nestátních neziskových organizací s dobrovolníky. Věnuje …více
Abstract:
The thesis deals with awareness of students about volunteering for people with physical disabilities and health disadvantages and solves questions about volunteering. The theoretical part characterizes volunteering activities and volunteers. It describes types of volunteering and European Year of Volunteering 2011. It deals with cooperation between non-governmental organisations and volunteers. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta