Bc. Zurabi Shurgaia

Master's thesis

Social media marketing communication in Czech Republic and Georgia

Marketingová komunikace v sociálních médiích v České republice a Gruzii
Abstract:
Shurgaia, Z. Marketingová komunikace v sociálních médiích v České republice a Gruzii. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2019.Tématem diplomové práce je „Marketingová komunikace v sociálních médiích v České republice a Gruzii“. Hlavním cílem je srovnání marketingové komunikace skrz sociální media mezi Českou republikou a Gruzií. Posléze identifikovat nejefektivnější způsob propagace použitím …more
Abstract:
Shurgaia, Z. Social media marketing communication in the Czech Republic and Georgia. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2019.The topic of the master thesis is “Social media marketing communication in the Czech Republic and Georgia”. The main objective of this thesis is to compare social media marketing communication in the Czech Republic and Georgia, to identify the most effective way of promotion …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2019
  • Supervisor: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
  • Reader: Jana Turčínková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management