Hana HOIDEKROVÁ

Bakalářská práce

ROZVOJ VÝTVARNÉ TVOŘIVOSTI DĚTÍ A MOŽNOST APLIKACE VÝTVARNÉ HRY V RÁMCI PVČ (zaměřeno na předškolní věk)

The development of artistic creativity of children and the possibility of applying art plays in the free time pedagogy (aimed at pre-school age)
Anotace:
Práce se zabývá tvořivostí dětí předškolního věku, s využitím výtvarné hry v rámci pedagogiky volného času. Teoretická část se zaměřuje na tvořivost, její prvky a úrovně. Popisuje tvořivý proces a faktory ovlivňující tvořivost. Zabývá se tím, proč je důležité tvořivost rozvíjet, jaké jsou metody a postupy rozvoje tvořivosti. Charakterizuje vývoj tvořivosti dětí, a co posiluje jejich tvořivé myšlení …více
Abstract:
The work deals with the creativity of preschool children, using art plays in the education of free time. The theoretical part focuses on creativity, its elements and levels. It describes the creative process and the factors influencing creativity. It looks at why it is important to develop creativity, what are the methods and the development of creativity. Characterizes the development of creativity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Iva Žlábková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOIDEKROVÁ, Hana. ROZVOJ VÝTVARNÉ TVOŘIVOSTI DĚTÍ A MOŽNOST APLIKACE VÝTVARNÉ HRY V RÁMCI PVČ (zaměřeno na předškolní věk). Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 604ut0 604ut0/2
27. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 3. 2012
Bulanova, L.
28. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.