Bc. Kateřina Havelková

Bakalářská práce

Životní styl pacientů s roztroušenou sklerózou

Lifestyle of patients with multiple sclerosis
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá otázkou životního stylu u dospělých pacientů s onemocněním roztroušená skleróza. Teoretická část popisuje onemocnění a jeho epidemiologii, etiologii, patogenezi, klinické příznaky, diagnostiku a léčbu. Dále přibližuje režim pacientů s roztroušenou sklerózou s mnoha jeho aspekty, řeší například problematiku kouření a zaměstnanosti u těchto pacientů. Pohlíží na životní …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the question of lifestyle concerning adult patients suffering multiple sclerosis. Theoretical part describes the illness itself, its epidemiology, etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis and treatment. It also shows the regime of patients suffering multiple sclerosis with many of its aspects; it discusses e. g. the problem of smoking and employment of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Oponent: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta