Bc. Kateřina Havelková

Bachelor's thesis

Životní styl pacientů s roztroušenou sklerózou

Lifestyle of patients with multiple sclerosis
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá otázkou životního stylu u dospělých pacientů s onemocněním roztroušená skleróza. Teoretická část popisuje onemocnění a jeho epidemiologii, etiologii, patogenezi, klinické příznaky, diagnostiku a léčbu. Dále přibližuje režim pacientů s roztroušenou sklerózou s mnoha jeho aspekty, řeší například problematiku kouření a zaměstnanosti u těchto pacientů. Pohlíží na životní …more
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the question of lifestyle concerning adult patients suffering multiple sclerosis. Theoretical part describes the illness itself, its epidemiology, etiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis and treatment. It also shows the regime of patients suffering multiple sclerosis with many of its aspects; it discusses e. g. the problem of smoking and employment of these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2018
  • Reader: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta