Mgr. Barbora Kubíčková

Bakalářská práce

Komparace předškolního vzdělávání v Jihoafrické republice a České republice

Comparison of Preschool Education in Republic of South Africa and Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem předškolního vzedávání a komparací předškolního vzdělávání v České republice a v Jihoafrické repblice. V teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky ke komparativní pedagogice, předškolním vzdělávání v obouch státech a jejich sytémech a jejich komparace. V praktické části je srovnávání denního režimu matešské školy v České republice a předškolního vzdělávacího centra …více
Abstract:
This bachelor thesis concern with the topic of pre-school education and comparison of pre-school education in Czech republic and in South Africa. The theoretical part summarise basic theoretical information about comparative education, about preschool education and nationals education systems of both countries. It includes also the comparison of the systems. In the practical part is comparison of daily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta