Radka Dvorská

Bakalářská práce

Statický posudek ocelové nástavby pro obsluhu technologie čistících filtrů

Static Assessment of Steel Penthouse for Servicing the Cleaning Filters Technology
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá statickým posudkem ocelové nástavby, která slouží k obsluze čistících prachových filtrů v ocelárně ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Podklady s geometrií konstrukce a zatěžovacími podmínkami jsou převzaty od společnosti Institut ocelových konstrukcí, spol. s.r.o. Model je nejprve vytvořen a posouzen v softwaru Scia Engineer a poté jsou vybrané prvky a spoje posouzeny ručně …více
Abstract:
The primary focus of this bachelor’s thesis is static assessment of steel penthouse, which serves to service cleaning dust filters in steelworks ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. The documentation,which includes data of the geometry of structure and load conditions was taken of the company Institut ocelových konstrukcí, spol. s.r.o. At first the model of the structure is created in Scia Engineer software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Vít Křivý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava