Monika ČERNÁ

Bachelor's thesis

Rehabilitace a možnosti využití kompenzačních pomůcek u pacientů s transverzální míšní lézí

Rehabilitation and usage of adaptive equipment in case of patients with transverse lesion of the spinal cord
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rehabilitací u jedinců s transverzálním přerušením míchy. V práci je uveden přehled anatomie míchy, teoretické poznatky o problematice míšních syndromů, jejich etiologie, klinický obraz a možnosti hodnocení. Hlavní část je zaměřena především na fyzioterapeutické postupy, které se v současné době využívají v rehabilitaci pacientů s míšním poškozením. Dále je zařazen souhrn …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with a topic of rehabilitation of individuals suffering from spinal cord transection. The thesis contains an overview of spinal cord anatomy, theoretical knowledge of spinal cord syndromes, their etiology, clinical manifestations and evaluation options. The main part of the thesis focuses primarily on physiotherapeutic procedures used nowadays during the rehabilitation of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
 • Vedúci: MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Monika. Rehabilitace a možnosti využití kompenzačních pomůcek u pacientů s transverzální míšní lézí. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 60gbqj 60gbqj/2
13. 6. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 6. 2014
Marklová, E.
16. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.