Mgr. Petra Amchová, Ph.D.

Disertační práce

Behaviorální a neurochemické změny v animálních modelech deprese a závislosti

Behavioral and neurochemical changes in animal models of depression and drug addiction
Anotace:
Drogová závislost se klinicky často vyskytuje současně s jiným psychiatrickým onemocněním, včetně deprese. Cílem práce bylo prozkoumat komorbiditu závislosti a deprese z preklinického pohledu na behaviorální i neurochemické úrovni. Výsledky této práce poskytují důkazy o mezolimbických změnách v potkaním modelu deprese, které by mohly objasnit základní behaviorální mechanismy v modelu autoaplikace látek …více
Abstract:
Drug abuse is clinically a frequent comorbidity of other psychiatric disorders including depression. The aim of this thesis was to investigate the comorbidity of addiction and depression at behavioural and neurochemical level in rat model. Results of this study provide an evidence of mesolimbic neurotransmitter changes in the rat model of depression which may elucidate behavioural mechanisms underlying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta