Sabina HYŽÍKOVÁ

Bakalářská práce

Imunohistochemie karcinomu prsu

Breast cancer immunohistochemistry
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám imunohistochemickým vyšetřením karcinomu prsu. Výzkum jsem prováděla na Oddělení patologie v Nemocnici Písek a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám anatomickou strukturou prsu, klinickými příznaky, diagnostikou společně se zobrazovacími metodami. Dále rizikovými faktory, zahrnující genetické a hormonální aspekty. Prognózou …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with imunohistochemical examination of breast cancer. I performed the research at the Department of pathology at the hospital in Písek. The thesis is divided into theoretical and practical part In the theoretical part I deal with anatomical structure of the breast, clinical symptoms, diagnostics together with imaging methods. Next risk factors, including genetic and hormonal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Jindřich Branžovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYŽÍKOVÁ, Sabina. Imunohistochemie karcinomu prsu. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 60htyh 60htyh/2
2. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.