Andrea SILOVSKÁ

Diplomová práce

Municipality a občané

Municipality and citizens
Anotace:
Samosprávné orgány zavádějí demokratické formy partnerství občana a obce na správě věřejných záležitostí. Tyto jsou odvozeny od práva a schopnosti místních orgánů v mezích stanovených zákonem, v rámci jejich právní, politické a společenské odpovědnosti a zájmu místních komunit spravovat věci veřejné. Každý proces zapojení veřejnosti do rozhodování by měla být založena na koherentní a logické strategii …více
Abstract:
Local authorities introduce a democratic form of welfare where citizens také care of their own affairs. It is derived from the right and ability of local authorities within the limits set by law, within their legal, political and social responsibility and interest of local communities to manage public affairs. Every process of public involvement in decision-making should be based on a coherent and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SILOVSKÁ, Andrea. Municipality a občané. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická