Bc. Hana Kučerová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operacích na hrudníku

Medical rehabilitation plan and procedure in thoracic surgery
Anotace:
Tato práce se zabývá léčebně-rehabilitačním programem po operacích prováděných na hrudníku z pohledu fyzioterapeuta. První část je rozdělena na obecnou a speciální část. Obecná část shrnuje vědecké poznatky kineziologie hrudníku, fyziologie a patofyziologie dýchání a hrudní chirurgie. Speciální část pojednává o ucelené rehabilitaci pacientů podstupující operaci hrudníku. V druhé části práce je uvedena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the medical-rehabilitation program after surgery performed on the chest from the perspective of a physiotherapist. The first part is divided into a general and a special section. General section summarizes scientific knowledge in chest kinesiology, physiology and pathophysiology of respiration and thoracic surgery. A special section deals with comprehensive rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta