Bc. Jan Šrámek

Bakalářská práce

Základní šifrovací systémy a moderní aplikace šifer

Basic Encryption Systems and Advanced Applications Ciphers
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat a popsat historii vzniku šifer, jejich vývoj a význam. Mimo řady historických informací a souvislostí se práce zabývá popisem symetrických a matematických metod šifrování. Dále kryptografií s veřejným klíčem a kvantovou kryptografií. Práce zkoumá základní principy asymetrické kryptografie a srovnává nejznámější kryptografické algoritmy které se v současné …více
Abstract:
This bachelor´s study aims to map and describe the history of the emergence of ciphers, their evolution and significance. Outside the range of historical information and context, the work deals with a mathematical description of symmetric encryption methods. Furthermore, with public key cryptography and quantum cryptography. Work explores the basic principles of asymmetric cryptography, and compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Háněl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie