Mgr. Jana Kopecká

Diplomová práce

Porušení zákazu kartelových dohod a zákazu zneužití dominantního postavení jednáním v jednočinném souběhu

Violation of the Prohibition of Cartel Agreements and the Prohibition of Abuse of Dominance in single-acting Concurrence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou z oblasti ochrany hospodářské soutěže, a to jednočinným souběhem porušení zákazu kartelových dohod a zákazu zneužití dominantního postavení. Práce se zaměřuje na nejdůležitější aspekty této problematiky, kterými jsou podstata jednotlivých zákazů, jejich komparace a vymezení vzájemného vztahu, zvážení možnosti paralelní aplikace obou ustanovení na protisoutěžní …více
Abstract:
The thesis deals with the problems in the field of the protection of the competition law; in particular, it studies the singe-acting concurrence violation of the cartel agreements and a prohibition of the abuse of dominant position. The thesis focuses on the most important aspects of this topic, which are: The nature of the individual prohibitions, their comparison and a definition of their mutual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. David Raus, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo