Bc. Ondřej Vobejda

Diplomová práce

Expedice zásilek s využitím multimodální přepravy

Expedition of shipments with using multimodal transport
Anotace:
V úvodní části diplomové práce je provedena analýza firmy Nedcon. První část analýzy řeší současný stav firmy, především přepravní podíly jednotlivých druhů přeprav na exportu, dodací podmínky a zhodnocení používaných kontejnerů. Druhá část analýzy je zaměřena na konsolidaci kontejnerových zásilek. V této části je provedena kalkulace nákladů pro kontejnerovou přepravu, tvorba manipulačních jednotek …více
Abstract:
The first half of this diploma thesis is about the analysis of Nedcon. The first part of the analysis deals with the current state of the company, which includes the transport shares of each type of transport, delivery conditions and evaluation of the containers. The second part of the analysis focuses on the consolidation of container shipments. This analysis includes costing for container transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vobejda, Ondřej. Expedice zásilek s využitím multimodální přepravy. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera