Bc. Šárka DRTINOVÁ

Master's thesis

Specifika práce všeobecné sestry v paliativní medicíně

Specifics of the work general nurse in palliative medicine
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na práci sestry poskytující paliativní péči. V teoretické části se zabýváme vymezením pojmu paliativní péče a její historii u nás i v Evropě. Dále je práce zaměřená na nejčastější symptomy, které se vyskytují při péči o umírajícího pacienta. Cílem průzkumného šetření bylo zjistit, jak sestry poskytující paliativní péči vnímají psychickou náročnost své práce, jak dokážou …more
Abstract:
This diploma thesis focuse on work nurse providing palliative care. The theoretical part deals with the definicion of the koncept of palliative care and its history in our country and Europe. Next, the thesis is focused on the most common symptoms that occur in the care of the dying pacient. The aim of the explorátory survey was determine how nurses providing palliative care perceive psyhcical demands …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Vodičková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DRTINOVÁ, Šárka. Specifika práce všeobecné sestry v paliativní medicíně. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Master programme / field:
Nursing / Nursing in selected clinical areas