Kristýna Hynková

Bachelor's thesis

Bariérová péče v porodní asistenci na porodním sále jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí

Barrier care in the midwifery in the delivery room as the prevention of the healthcare-associated infections
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí na porodních sálech v důsledku nedodržení zásad bariérové péče. Teoretická část se zabývá infekcemi spojenými se zdravotní péčí, bariérovou péčí a jejím dodržováním. Cílem práce je zjistit, v jaké míře dodržuje vyškolený zdravotnický personál zásady bariérové péče v souvislosti s prevencí infekcí spojených se zdravotní …more
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with issues of the occurrence of the healthcare associated infections in the delivery rooms due violation principles of the barrier care. The theoretical part is engaged in the healthcare-associated infections, barrier care and compliances in the barrier care. The purpose of this thesis is to find out how much the thorough-paces medical staff follows the rules of the barrier …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Helena Petržílková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hynková, Kristýna. Bariérová péče v porodní asistenci na porodním sále jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií