Kristýna Hynková

Bakalářská práce

Bariérová péče v porodní asistenci na porodním sále jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí

Barrier care in the midwifery in the delivery room as the prevention of the healthcare-associated infections
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí na porodních sálech v důsledku nedodržení zásad bariérové péče. Teoretická část se zabývá infekcemi spojenými se zdravotní péčí, bariérovou péčí a jejím dodržováním. Cílem práce je zjistit, v jaké míře dodržuje vyškolený zdravotnický personál zásady bariérové péče v souvislosti s prevencí infekcí spojených se zdravotní …více
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with issues of the occurrence of the healthcare associated infections in the delivery rooms due violation principles of the barrier care. The theoretical part is engaged in the healthcare-associated infections, barrier care and compliances in the barrier care. The purpose of this thesis is to find out how much the thorough-paces medical staff follows the rules of the barrier …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Petržílková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hynková, Kristýna. Bariérová péče v porodní asistenci na porodním sále jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií