Bc. Anna Komendová

Diplomová práce

Kvantifikace generace trombinu u pacientů s vzácnými krvácivými chorobami způsobenými vrozeným defektem koagulačních faktorů

Quantification of thrombin generation in patients with rare bleeding disorders caused by hereditary deficiency of coagulation factors
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vzácné krvácivé choroby způsobené vrozeným defektem koagulačního faktoru FVII nebo FXI. Hladina faktoru u pacientů s defektem FVII, FXI nemusí korelovat s klinickou manifestací. Cílem práce bylo zjistit, zda globální testy jsou vhodnou metodou k predikci rizika krvácení. Výsledky práce naznačují, že globální testy (trombin generační test a rotační tromboelastometrie) …více
Abstract:
This thesis is focused on rare bleeding disorders caused by congenital deficiencies of coagulation factors FVII, FXI. Factor level weakly correlates with clinical manifestation in patients with FVII, FXI deficiency. The aim of the work was evaluate whether global assays can predict bleeding risk. The results of this study suggest that global assays (thrombin generation assay, rotational thromboelastometry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách

Práce na příbuzné téma