Bc. Martin ZELINKA

Bakalářská práce

Implementace evolučních algoritmů při řešení problémů globální optimalizace s rozhraním v prostředí Microsoft Excel.\nl{}

Implementation of evolutionary algorithms for solving global optimization problems using Microsoft Excel environment.\nl{}
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi implementace evolučních algoritmů, při řešení globální optimalizace v rozhraní Microsoft Excel 2007. V práci je shrnuta problematika optimalizace, popsány principy evolučních algoritmů a jsou implementovány algoritmy Samo-Organizující se Migrační Algoritmus (SOMA) a Diferenciální Evoluce (DE) včetně jejich strategií. V praktické části je popsán vývojový nástroj …více
Abstract:
This bachelor work is concerned with the possibilities of the implementation of the evolutionary algorithms for solving global optimization problem with MS EXCEL environment In this work is summarized the issue of the optimization, there are described the principles of the evolutionary algorithms and implemented the Self-Organizing Migrating Algorithm (SOMA) and Differential Evolution (DE) algorithm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008
Identifikátor: 9183

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Erik Král

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELINKA, Martin. Implementace evolučních algoritmů při řešení problémů globální optimalizace s rozhraním v prostředí Microsoft Excel.\nl{}. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 15. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie