Bc. Lukáš Svoboda

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém v České republice a krizové řízení

Integrated rescue system in the Czech republic and crisis management
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá a obecně popisuje integrovaný záchranný systém v České republice a krizové řízení. Cílem této práce je přednést ucelený a souhrnný obsah o integrovaném záchranném systému včetně krizového řízení. Vysvětlit stěžejní terminologii, jež se k tomuto tématu váže. Můj osobní vklad do diplomové práce bude reprezentovat vlastní dotazníkové šetření, díky kterému se dozvíme, jak …více
Abstract:
This diploma thesis focuses and generally describes the integrated rescue system in the Czech Republic and crisis management. The aim of this work is to present a comprehensive and comprehensive content on the integrated rescue system, including crisis management. Explain the key terminology associated with this topic. My personal contribution to the diploma thesis will represent my own questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní