Bc. Klára Ohrazdová

Diplomová práce

Role vnitřních aktérů v procesu demokratizace Španělska

The role of internal actors in the process of democratisation of Spain
Anotace:
Diplomová práce Role vnitřních aktérů v procesu demokratizace Španělska je analýzou a následnou komparací rolí jednotlivých vybraných vnitřních aktérů, kteří se zásadním způsobem podíleli na procesu demokratizace ve Španělsku v letech 1969 až 1982. Práce si klade za cíl analyzovat následující aktéry: politické elity, které zahrnují krále Juana Carlose I. a premiéra Adolfa Suáreze; církev, a to zejména …více
Abstract:
The diploma thesis The role of internal actors in the process of democratization of Spain is an analysis and the comparison of the roles of the selected internal actors who have played a major role in the process of democratization in Spain between 1969 and 1982. The aim of the thesis is to analyse the following actors: political elites that include King Juan Carlos I. and Prime Minister Adolfo Suárez …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy